Peringatan Hari Pahlawan 10 November Tahun 2014

Hari Pahlawan

Peringatan Hari Pahlawan merupakan agenda nasional yang diperingati setiap tahun, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Esensi dari Peringatan Hari Pahlawan adalah mengenang dan memperingati. Yang dimaksud dengan mengenang adalah membangun ingatan terhadap suatu peristiwa luar biasa tentang perjuangan, dan yang dimaksud dengan memperingati adalah suatu cara untuk memberikan penghormatan atas cipta, rasa dan karsa para pejuang untuk kelangsungan bangsa dan negara.

Hakikat dari penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan juga untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan penghargaan kepada para pelaku perjuangan agar mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya. Untuk itu, pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2014 difokuskan untuk membangun kesadaran dan ingatan kolektif seluruh bangsa Indonesia sebagai representasi pengakuan, penghormatan, dan penghargaan dari nilai-nilai kejuangan untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada waktu kini dan mendatang.

Pedoman Hari Pahlawan Nasional 2014, dapat didownload disini

Copyright 2014. Powered by etoro review. | KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA | Jl. Sukonandi No. 6 Yogyakarta | Telfon (0274) 512521 | Fax.(0274) 587517 |